Sufi Haraki Daie Murabbi

.:Moga Dagang kita diterima ALLAH:. "Ssghnya,Jihad mengajar kita bahawasanya ISLAM itu umpama sepohon pokok yang tidak mungkin tumbuh melainkan di atas titis darah dan air mata"

Mengapa Berada di Jalan Da’wah?
Pertanyaan itu selalu penting untuk kita renungi lagi.
Tentu akan sangat banyak huraian alasan dari pertanyaan tersebut.
Sesungguhnya, kita melangkah di jalan ini kerana jalan inilah bahagian daripada rasa syukur kita atas hidayah yang Allah berikan.

Jalan da’wah mengajarkan bahawa kita,yang sememangnya kita memerlukan da’wah. Kebersamaan kita dengan saudara-saudara di jalan ini semakin menegaskan bahawa kita harus hidup bersama mereka agar berhasil dalam hidup dunia dan akhirat. 'Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, maka ia akan mendapat pahala yang sama jumlah pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun oleh pahala mereka.’ [HR. Muslim]


Ada banyak orang-orang mulia, kaum Muslimin para terdahulu yang telah menuai pahala kerana disebabkan mereka kita mengenal Islam dan menghantarkan kita mengimani agama ini. Para malaikat akan terus mencatat pahala mereka hingga hari kiamat tiba. Alasan berikutnya adalah da’wah akan menjadi penghalang turunnya azab Allah SWT (QS Al-A’raf: 164-165).


Teman-teman Pilihan Ar-rafiiq qabla thariiq,
memilih teman harus didahulukan sebelum memulai perjalanan. Syarat dalam perjalanan adalah:
Ar-rafiiq ash-shaalih (teman yang baik).
Di jalan ini, secara automatik teradun dalam kebersamaan setelah berbagai tahap (pemilihan)Yang menjadi pokoknya barangkali bukanlah seleksi (pemilihan) yang kita lakukan sendiri, melainkan tabiat kehidupan dan perjalanan ini yang memilih kita dan saudara-saudara kita secara tidak langsung. Ragam ujian, cubaan, berbagai fitnah, godaan dan rayuan di perjalanan inilah yang memilih (menyaring) kita dan saudara-saudara kita.


Kami dan Amal Jama’ie Kitab Al-Hall al-Islamy, Faridhah wa Dharurah, DR. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan: "Amal jama’ie itu harus dilakukan. Kerana ia termasuk di dalam perintah yang diwajibkan dalam agama dan tuntutan realiti sekaligus. Agama memerintahkan kita untuk bersatu dan saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sedangkan amal jama’ie termasuk salah satu bentuk amal kebaikan dan ketaqwaan yang paling khusus, paling prinsipal dan paling penting".


Perjalanan ini mutlak memerlukan pemimpin di antara syarat perjalanan adalah keharusan adanya pemimpin. Konsekuensi pemahaman bahawa da’wah harus terorganisasi. Seorang pemimpin diperlukan kerana pandangannya yang beragam untuk menentukan arah perjalanan dan kemaslahatan perjalanan.Tidak ada keteraturan tanpa kesatuan pengaturan. Alam ini menjadi teratur kerana Pengatur alam semesta ini adalah satu (Ihya Ulumuddin).Jika alam ini ada banyak tuhan, selain Allah, nescaya akan rosaklah. (QS Al-Anbiya: 22)Kita telah banyak banyak kali bertemu dengan karektor yang bermacam.interaksi ini terkadang mencetuskan perbezaan pendapat. Punya jiwa yang mudah bertoleransi adalah salah satu pelajaran berharga yang kita petik dari jalan da’wah untuk mendepani sifat dan ragam manusia di jalan ini,dan kita belajar untuk menghukumnya dengan adiladi


Tiga Karakter Penempuh Perjalanan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahawa di perjalanan ini setidak-tidaknya ada tiga kelompok manusia. Mereka adalah:-
• Kelompok zaalimun li nafsihi adalah orang-orang yang lalai dalam mempersiapkan bekal perjalanan. Mereka enggan untuk mengumpulkan apa-apa yang mampu membuatnya sampai ke tujuan.
• Kelompok muqtashid adalah mereka yang mengambil bekal secukupnya sahaja untuk sampai ke tujuan perjalanan.
• Kelompok saabiqun bil khairaat yakni orang-orang yang ingin untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
Bersama kita meraih gelaran kelompok keduadan ketiga,tidak kelompok yg pertama. kita harus punya bekalan yg mencukupi hingga perjalanan ini bertemu hujungnya,bekal untuk sama-sama menempuh jalan panjang dan sebaik-baik perbekalan adalah Taqwa dan dengan bekal itulah kita menempuh perjalanan da’wah ini.

La tas aluunii an hayaatii, fa hiya asrarul hayah
Jangan engkau tanya aku tentang jalan hidupku, di jalan ini terdapat banyak rahsia kehidupan
Hiya minhatun hiya minhatun, hiya alamun min umniyat
Ia adalah kurnia sekaligus ujian, ia adalah dunia cita-cita
Qad bi’tuha lillahi tsumma madhoitu fii raakibil huda
Aku telah menjual hidup ini kepada Allah, kemudian aku berlalu bersama pemburu petunjuk.
>>Qul Hazeehi sabeeli <<

0 comments: